Shotokan karatė stiliaus įkūrėjas - Gichin Funakoshi (1869-1957), Okinavos mokytojų koledžo profesorius ir Okinavos kovų menų asociacijos prezidentas.

 

       Sensei G. Funakoshi svarbiausiu karatė treniruočių tikslu laikė sportininkų dvasinių vertybių ugdymą bei charakterio tobulinimą. G. Funakoshi pirmasis susistemino karatė veiksmus, praturtino Shotokan stiliaus arsenalą naujais kojų smūgiais, artimos kovos technika, paruošė sportinių varžybų taisykles. Shotokan karatė stiliaus išskirtinis bruožas yra kova iki vieno Ippon. Todėl treniruočių procese pagrindinis dėmesys skiriamas kiekvieno veiksmo ištobulinimui iki Či-Mei.

       Įsisavinus karatė veiksmus Jūs tik pradedate įsisavinti tikrąjį karatė. Tik tuomet, kada Jūsų mintys bus išlaisvintos nuo pastangų atlikti veiksmus, kada šaltakraujiškai pasitikėsite savimi, laisvai valdysite savo kūną, Jūs galėsite pajusti fizinį ir dvasinį saugumą, kuris jums padės kasdieniame gyvenime. Tada karatė Jums bus ne tik gynybos priemonė, bet ir būdas reguliuoti savo fizinę ir dvasinę būseną. Jūs nugalėsite ne tik priešininką, bet ir silpnumą savyje.

       Shotokan stiliaus emblema – rate raudona saulė su baltu pusmėnuliu. Stiliaus toteminis simbolis – tigras su pakelta dešine letena. šio žvėries savybės – jėga, greitis, reakcija, lankstumas, vikrumas apibūdina Shotokan karatė stiliaus kovotojus.